mamasguiderecipes.com
Paksiw na Biya
Masarap ipaksiw ang Biya lalo na kung bagong huli. Ipartner ang Paksiw na biya sa mainit na hango ng kanin! Lantakan na!
Jainey Sison