malumatfurus.org
İŞKUR’un 7.400 Suriyeliyi Kamuda İstihdam Edeceği İddiası - Malumatfuruş
İŞKUR’un 7 bin 400 Suriyeli sığınmacıyı kamuda memur olarak istihdam edeceği iddiasının doğruluk payı bulunmamaktadır.