malumatfurus.org
İnönü Savaşlarının Gerçek Olmadığı İddiası - Malumatfuruş
"İnönü Savaşları aslında olmadı, gerçek değil" iddiası, Milli Mücadeleyi küçümsemek isteyenlerin yanı sıra İsmet İnönü'den hazzetmeyenlerin genelde benimsediği bir yalandır. Birinci İnönü Muharebesi, 6-11 Ocak 1921 tarihleri arasında meydana gelmiştir. II. İnönü Muharebesinde ise Yunan kuvvetlerinin 23 Mart 1921'de başladığı saldırı, 1 Nisan 1921'de durdurularak zafer elde edilmiştir.