malumatfurus.org
İngilizce Haber Anlamına Gelen News Kelimesinin Kökeni Hakkındaki Yanlış Bilgi - Malumatfuruş
İngilizce "news" kelimesinin kökeni, kuzey (north), doğu (east), batı (west) ve güney (south) kelimelerinin baş harflerine dayanmıyor.