maltasportsjournalists.com
Sena 2018 mimlija attivita' u xogħol għall-Għaqda Ġurnalisti Sports
Għall-Għaqda Ġurnalisti Sport, is-sena 2018 kienet waħda impenjattiva ħafna. Il-Kumitat Eżekuttiv kompla jaħdem fuq ix-xogħol li nbeda fis-snin preċedenti u aktar minn hekk, tnehdew inizjattivi ġodda. Saru laqgħat uffiċjali tal-Kumitat kull xahar, fejn fil-bidu ta’ Ġunju tas-sena l-oħra saret il-Laqgħa Ġenerali Annwali li fiha ġiet eletta Lorraine Cunningham fil-kariga ta’ Segretarju Ġenerali biex b’hekk inkitbet paġna ġdida