makrobiotika.net
Šta je makrobiotika - Istorijske osnovne makrobiotike
Šta se podrazumeva pod pojmom makrobiotika? Kakva je istorijska pozadina njenog nastanka? Koje ličnosti su ostavile dubokog traga u razvoju makrobiotike? Sve ovo će vam svakako biti potrebno da dobijete odgovor na jednostavno pitanje: Šta je makrobiotika...