mahdi-ghorbani.ir
اینفو گرافیک :دیجیتال مارکتینگ | مسیر از ابتدا تا انتها
ساختن سایت با طراحی و کاربری مناسب برای کاربران، مرحله اول از موفقیت دیجیتال مارکتینگ است. وب سایت های شرکت هایی که دارای بیشتر از 30 صفحه هستند 7 برابر بازدید بیشتری نسبت به سایت هایی که 10 صفحه ه…