mahdi-ghorbani.ir
پنج قدم برای ساختن تیمی قوی جهت راه اندازی یک استارت آپ موفق
آغاز به کار، پیشرفت و موفقیت هر استارت آپ به وجود یک تیم قوی و متشکل از افراد زبده و آگاه از موضوع بستگی دارد. این مساله از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در پیروزی و شکست پروژه تاثیر بسیاری دارد.مهم…