mahdi-ghorbani.ir
همه‌ چیز درباره‌ی موفقیت
فرقی نمی‌کند کجا زندگی می‌کنید یا چند سال دارید؛ کسب موفقیت در زندگی کار ساده‌ای نیست و نیازمند برنامه‌ریزی‌های حساب‌شده و مهارت‌‌های متفاوت است.صرف نظر از سن و موقعیت اجتماعی، همه‌ می‌خواهیم موفق …