mahdi-ghorbani.ir
عین الدوله های قجری : از مخالفت با «تلگراف»دیروز تا «پیامرسانهای» امروز
در خصوص مضرات استفاده از فیلترینگ اکثر رسانه ها و کارشناسان بصورت مبسوط گفته و نوشته اند و جای برای تکرار مکررات نیست ولی نقطه ی پنهان شده این ماجرا اینجاست که چرا کاربران ایرانی در قبال مشاهده پیا…