mahdi-ghorbani.ir
سوالاتی که باید قبل از راه اندازی کسب و کار در سال جدید از خود بپرسیم
آیا در صدد راه اندازی کسب و کار خودتان در سال پیش رو هستید؟ تنها شما چنین ایده ای ندارید، هرساله با آغاز سال جدید کارکنان CorpNet _ بانک مشاغل اینترنتی _ شاهد بیشترین افزایش تعداد راه اندازی مشاغل …