mahdi-ghorbani.ir
خودهیپنوتیزم جذب ثروت
کار شما ساختن پول نیست، کار شما پیدا کردن مشکلی است که باید حل شود.قبل از آنکه کیف پولتان را از فقیر به ثروتمند تبدیل کنید، باید ذهنتان را از فقیر به ثروتمند تبدیل کنید.ذهن خود را با خودهیپنوتیزم ث…