mahdi-ghorbani.ir
استفاده از ابزار اجتماعی، تجارت شما را اجتماعی نمی‌کند
بحث تجارت اجتماعی ساخته شد تا نشان دهد شرکت ها چگونه می‌توانند با اضافه کردن پوشش اجتماعی ارزش های بیشتری را برای سیستم اقتصادی خود تولید کنند. نسل اول تجارت اجتماعی توسط محمد یونس، برنده جایزه صلح…