maasbach.nl
Jezus heeft autoriteit over al uw ziekten en kwalen - Goddelijke genezing
Veel mensen kunnen niet geloven dat Goddelijke genezing ook vandaag nog plaatsvindt. Vandaag deze boodschap van David Maasbach over Goddelijke genezing.