maasbach.nl
De vreugde van geven | Nieuw Leven Magazine | Maasbach.nl
Jezus geeft ons de leefregels: ‘Geef en je zal gegeven worden’, en: ‘Het is beter te geven dan te ontvangen’. Deze leefregels zijn goed voor alle mensen, gelovigen én ongelovigen. Ontdek vandaag de vreugde van geven! ‘Geef en je zult iets terugkrijgen, meer dan overvloedig zul je ervoor terugkrijgen. Met de maat waarmee jij meet,Lees meer