maasbach.nl
De Handelingen van de apostelen - deel 7 - Maasbach.nl
De eerste gemeente begon te groeien, ondanks de tegenstand die zij kregen. Als je Jezus aanneemt en je wordt Zijn discipel, zal je tegenstand krijgen.