maasbach.nl
De Handelingen van de apostelen - deel 3 - Maasbach.nl
David Maasbach spreekt over: ‘De Handelingen van de apostelen – deel 3’ vanuit het nieuwe Capitol in Den Haag. Jezus Christus legde door de Heilige Geest de woorden in de mond van Petrus en Paulus toen zij begonnen te spreken waardoor mensen overtuigd werden van zonde en gerechtigheid. Ook wij, als kinderen Gods, hebben deLees meer