lzalp.nl
De beoordelingscommissie
In 2007 is de eerste commissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen ingesteld door de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid & Justitie (V&J). De instelling van deze deskundigencommissie was vastgelegd in de Regeling Centrale Deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen.