luminator.no
Zumtobel | Luminator AS
Luminator AS har innledet et underleverandørsamarbeid med Zumtobel Lighting GmbH. Samarbeidet omhandler leveranse av en ledelysarmatur for tuneller som produseres av Imperial i Polen. Luminator har inngått underleverandørsamarbeid på ulike områder med hele 4 bedrifter de siste årene. Omsetningen gjennom disse samarbeidsavtalene kommer i tillegg til Luminators egne ordinære leveranser til kunder i prosjektmarkedet.