luminator.no
Fredrikstad bru | Luminator AS
Fredrikstadbrua som krysser Glomma ved Fredrikstad, er et stort og viktig landemerke i byen. Lysdesigner Erik Selmer har lagt vekt på å «bevare bruas storhet og verdighet gjennom en behersket lyssetting». I stedet for en ren flombelysning med sterkt lys fra utsiden, har lysdesigneren valgt å lyssette konstruksjonen fra innsiden slik at utsiden fremstår som …