luftfartsmuseum.no
Museet ble miljøfyrtårn
På verdens miljødag ble museet sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi som museum må ta vare på fortiden, men også tenke på fremtiden, sier Direktør Hanne Jakhellln. Det har vært lagt ned en stor innsats mot et mer miljøvennlig fokus her på museet over tid. Sortering av avfall, og reduksjon i papirbruk