luftfartsmuseum.no
Endelig motor til Boeing 737 - et mirakel i følge konservator
Det er griseflaks, sier konservator Michael Loftus om funnet. Norwegian flyet står for øyeblikket og gjøres klar til flytting uten motorer i podene under vingene. For å få flyet mer komplett har det vært lett etter motorer av riktig type for å fylle tomrommet, og for å kunne formidle flyet på en m