lubbersdejong.nl
Inbellen, Ilse en Het Internet – begindagen van het wereldwijde web
Herinner je je begin jaren ’90 nog? Toen we ons druk maakten over zure regen en Google nog niet bestond? We gaan terug naar de begindagen van het internet.