lost-painters.nl
Eindexamen Expositie; Sint Joost Breda 2017
Het risico dat ik eerder omschreef bij de tegenhanger van deze academie (AKV Den Bosch dus) is dat daar waar een academie de nadruk legt op het ontwikkelen van een duurzame eigen praktijk het soms …