lost-painters.nl
Apice for Artists; Tijl Orlando Frijns – Rotation
De klaarheid van de dingen. Dingen verschijnen als zijnde, er is geen gekunstel, geen enkele verdoezeling van hetgeen het is. Toch betekend dat niet direct dat de dingen geen poetische verschijning…