logovis.no
Nivåer i spørsmål
Fagfolk i skoler og barnehager kommuniserer mye og med mange barn. God samhandling stimulerer språkutvikling og stimulerer barn til å tenke. God samhandling handler om å stille de riktige spørsmålene og svare riktig på reaksjonen til barnet/eleven. Marion Blank har i mange år forsket på utviklingspsykologi som i dag brukes i spesialpedagogiske tiltak. Marion