logovis.no
Interaksjon av god kvalitet
Effekten av gode interaksjonsmønstre på barns språkutvikling. Førskolelærere som bruker komplekst språk og som gir førskolebarn mye tid til å snakke selv, gir dermed barn et varig fremskritt i språkutviklingen. Men det er ikke bare kompleksiteten som betyr noe, det er også viktig at du kobler deg som lærer til forståelsesnivået til barnet. Siden det