livemaster.ru
Резной кулон — подвеска «Сердце» из натурального камня опал
Резной кулон - подвеска 'Сердце' из натурального камня опал Подробнее здесь https://www.livemaster.ru/item/26460171-materialy-dlya-tvorchestva-reznoj-kulon-podveska-serdtse-iz-n…
Валентина Вихрова