linkmagazine.nl
Geanimeerd debat over intensievere ketensamenwerking  - LINK
Machines en machinemodules worden steeds slimmer en complexer. Om die ook straks nog succesvol te kunnen ontwikkelen, bouwen en mondiaal vermarkten, is intensievere ketensamenwerking een must.