likaiar.nl
Het echte redigeerwerk - Likaiar
Nu mijn verhaal wordt uitgegeven blijkt redigeren toch meer met zich mee te brengen dan ik dacht.