liberaleren.no
Dobbeltmoral om manipulering av valg
Det er skrevet mye om Folkeopplysningens stunt i forbindelse med skolevalgene. Det er imidlertid to viktige poenger som ikke nevnes.