liberaleren.no
Ungdommer som er avhengige av en oljedopet økonomi, har stemt Grønn Ungdom
Mens ungdommer krever mange skattefinansierte tilbud, fra fritidsklubber til ordninger i skolen, har skoleelever stemt Grønn Ungdom som er ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne.