liberaleren.no
Noen førstegangsvelgere kan stemme på vgs
Noen førstegangsvelgere, f.eks på Eidsvoll videregående, kan avlegge forhåndsstemme fordi kommunen har valglokale på skolen. Dette kan øke valgdeltagelsen blant førstegangsvelgerne.