liberaleren.no
Staten minner om forbudet mot politisk reklame
Forbudet mot reklame for livssyn og politiske budskap på TV, er et meningsløst forbud. Formyndere som støtter forbudet, kjøper reklameplass på radio, aviser og i sosiale medier.