liberaleren.no
Gebyr og bøter vil aldri svi for NRK
Så lenge et politisk flertall ønsker et stort og skattefinansiert NRK vil selskapet aldri få problem med å betale gebyr og bøter.