liberaleren.no
Mange mennesker bør fratas sin stemmerett
Denne artikkelen er ikke ferdigtenkt på alle måter, men la meg likevel prøve å komme med noen svært politisk ukorrekte tanker…