liberaleren.no
Skattefinansierte penger sløses bort
Staten kaster bort millioner av kroner, skattefinansierte penger, på ruskampanjer som ikke virker etter hensikten.