liberaleren.no
Staten på alle sider av bordet
Idag behandler Stortinget Eierskapsmeldingen, som bare er et av de mange negative utslag av regjeringsskiftet i 2005. En slankere stat med et mer prinsipielt syn på forholdet mellom staten som lovg…