liberaleren.no
Dømt, men…..
Det er nå mulig å slippe fengselsstraff for å unnlate å møte opp til førstegangstjeneste. I dag kom Liberaleren over et nytt hederlig eksempel på en mann som nektet, og som slapp fengselsstraff.…