liberaleren.no
Barnehavenivå over Djupedal-kritikken
fra Høyre. Djupedal har bare levert 7 saker om utdannelse til Stortinget på 18 måneder som statsråd. Høyre mener han bare har fokus på barnehavene.