liberaleren.no
Nei til vrakpant!
Politikerne har brukt nok skattefinansierte penger for å få igjennom sitt automatmonopol. En panteordning for gamle automater vil bety økte offentlig utgifter, helt uavhengig hvem som rent fysisk f…