levuongnam.com
2 lưu ý quan trọng để xác minh danh tính Adsense 2019 thành công
Giấy tờ xác minh: các bạn chọn hình rõ và mới nhất trong các lựa chọn hoặc là cmnd, hoặc là gplx, hoặc là hộ chiếu. Gửi xác nhận hành động: chắc chắn đã nhấn nút xác nhận.