levuongnam.com
Kênh Youtube của mình đã được phê duyệt bật tính năng kiếm tiền 2018 như thế nào?
Sau 6 tháng hoạt động từ con số 0, kênh Youtube của mình cuối cùng cũng đã nhận được mail duyệt bật kiếm tiền và trong bài này mình sẽ chia sẻ lại quá trình mình đạt đủ điều kiện 1000 sub + 4000 giờ xem cũng như khoảng thời gian đợi để Youtube chấp thuận (chỉ khoảng 1 tháng tính từ khi đạt đủ đk).