levuongnam.com
Google Adsense là gì? Cách Tính/ Trả tiền của Google Adsense
Hình ảnh/Đoạn văn bản ngắn/Video của bên cần quảng cáo sẽ được Google Adsense tiếp nhận và triển khai lại cho các đối tác online của Google đó là các Blogger, Yotuber... (bên nhận tiền công quảng cáo)