levuongnam.com
Hướng dẫn tạo Form liên hệ trong Blogspot chuẩn do Blogger cung cấp
Tạo trang Liên hệ cho Blogspot chỉ cần copy đoạn mã có sẵn và thực hiện theo [Video hướng dẫn] cụ thể. (Không đụng đến code css nhiều).