learningstudio.info
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง Packaging Design - learningstudio.info
advertisements ออกแบบบรรจุภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง Packaging Design 1. Contain ดีหนักหนา ถ้าไม่ผ่านข้อนี้ ขอบอกเลยว่าอย่าเพิ่งไปนึกถึงข้ออื่น ยกตัวอย่างง่ายๆ สมัยก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) อาหารที่เราเห็นได้ง่าย คือ ใบตองและไม้กลัด จนเทคโนโลยีการผลิตวัสดุต่างๆ เข้ามา เราก็มีวัสดุที่ใส่อาหารได้คงทนขึ้น พูดได้ว่า ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นั่นแหละ ทุกวันนี้วัสดุหลักๆ ที่ใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์มีมากมาย ได้แก่ โลหะ แก้ว กระดาษ พลาสติก และ เทอร์โมพลาสติก สินค้าประเภทอาหารควรถูกบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีบริบทเหมาะสม ถ้าเป็นของเหลวก็ไม่หก ไม่รั่วไหลง่าย ถ้าเป็นสินค้าที่ต้องคงความแห้งหรือกรอบก็อากาศ แสง และความชื้นไม่เข้าไปทำร้าย ให้สินค้าชะตาขาดก่อนวันหมดอายุ ควรคำนึง: ใช้ประโยชน์จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และเลือกใช้วัสดุเท่าที่จำเป็น…