learningstudio.info
ธรรมะกับการบำบัดโรคทางจิต - learningstudio.info
advertisements ธรรมะกับการบำบัดโรคทางจิต ตอนที่หนึ่ง มีโยมท่านหนึ่งสอบถามอาตมาเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของดาราฮอลลีวูดท่านหนึ่งชื่อ โรบิน วิลเลียมส์ ที่สืบพบสาเหตุว่าส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาโรคซึมเซ้า จึงเป็นที่มาของคำถามเกี่ยวกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่บอกว่า ธรรมะสามารถใช้ในการรักษาหรือบำบัดอาการของโรคซึมเซ้าได้นั้น แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร ต้องขอพูดถึงเรื่องนี้ตามทรรศนะของอาตมาที่อิงตามหลักการทางพระพุทธศาสนาว่า ที่จริงแล้วพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับเรื่องของปัญหาทางจิตเป็นเป็นอย่างมาก แม้แต่ที่พูดกันว่าพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ ก็เป็นวิทยาศาสตร์ในเรื่องของกระบวนการทางความคิดหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตเท่านั้น พระพุทธศาสนาพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เนื่องด้วยความคิดหรือจิตใจที่อยู่ภายในตัวของมนุษย์ มากกว่าเรื่องอื่นๆ ต่างจากวิทยาศาสตร์ทางโลกที่มุ่งการแสวงหาความจริงในเรื่องของวัตถุ พระพุทธศาสนามองว่า ทุกคนที่ยังไม่เข้าถึงความสมบูรณ์ทางจิตใจที่ปราศจากการถูกครอบงำด้วยความเศร้าหมองคือกิเลส อันได้แก่ ความรักใคร่ (เกินพอดี) ความอยากได้ (เกินพอดี) ความเครียดแค้นชิงชัง และความหลงผิด นั่นคือคนที่กำลังมีปัญหาทางจิตอยู่หรือไม่ก็พร้อมที่จะมีอาการทางจิตได้ทุกเวลา หากไม่รู้จักวิธีการควบคุมจิตใจของตนเองให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและพอดี พุทธศาสนาท่านมองแบบนั้นนะ ซึ่งต่างจากที่พวกเรามองกัน เพราะพวกเรามองกันแค่ว่า คนที่จะเป็นโรคจิตได้ คือต้องเป็นประเภทที่ว่า พูดจาไม่รู้เรื่องรู้ราว พร่ำเพ้อคนเดียว แสดงท่าท่างแปลกๆ เสื้อผ้าไม่นุ่ง หรือไม่ก็เป็นพวกที่มีอาการุรนแรงทางเพศ เช่นบ้ากาม หรือหื่นกาม…