learningstudio.info
คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา 2 - learningstudio.info
advertisements คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา 2 กราบ 3 ครั้ง = ไป้-ซาน-ชื่อ กราบแบมือ = เชิง-ไค-โส่ว จุดธูป 3 ดอก = ซาน-เกิน-เซียง กระถางธูป = เซียง-หลู เทศน์ / แสดงธรรม = เซวียน-เจี่ยง วันพระ = โฝ-ยรื่อ / โฝ-เจี้ยว-เจี๋ย-ยรื่อ เวียนเทียน = ยร่าว-ฝู / สวิน-จู๋-หลี่ ฟังธรรม = ทิง-จิง บำเพ็ญเพียร =…