ldij.nl
LDIJ is blij met voortzetting Vreedzame Wijk - Lokale Democraten IJsselstein (LDIJ)
De LDIJ is ontzettend blij met het aangenomen raadsvoorstel om het project Vreedzame Wijk voort te zetten. Dit sluit aan bij onze eerder ingediende motie Inclusief IJsselstein!