ldij.nl
LDIJ dient motie van wantrouwen in tegen College van IJsselstein - Lokale Democraten IJsselstein (LDIJ)
De LDIJ heeft donderdag 26 januari jl. een motie van wantrouwen ingediend tegen het gehele College van IJsselstein, samen met de PvdA, GL en de SP. De motie had betrekking op het gebrek aan vertrouwen dat wij hebben in de aanpak van de Gemeenschappelijke Regeling, genaamd UW-Samenwerking. In deze samenwerking zijn de ambtenaren opgenomen